Vattenvårdsåtgärder på hästgårdar – studiebesök på Lurbo ridklubb

Som en del av ett pågående LOVA-projekt bjuder Lurbo Ridklubb tillsammans med Uppsala kommun och Hågaåns vattenråd in till ett studiebesök på Lurbo, torsdagen den 9 juni. Under eftermiddagen kommer Lurbo Ridklubb att berätta hur deras resa med stegvisa åtgärder har sett ut och det kommer även finnas möjligheter till erfarenhetsutbyte. Inbjudan riktar sig till hästgårdar, kommuner och vattenvårdsorganisationer.

Lurbo Ridklubb har haft ett aktivt miljöarbete i många år och kunde 2019–2020 genom stöd från länsstyrelsen och LIFE IP Rich Waters ta fram en vattenplan med förslag på åtgärder. Dessa förslag på åtgärder har ridklubben kontinuerligt jobbat vidare med och sökt finansiering för. Just nu driver Lurbo Ridklubb tillsammans med Uppsala kommun och Hågaåns vattenråd ett LOVA-projekt där en av åtgärderna är att anlägga en fosfordamm.

LOVA-projektet har även en gemensam del med fyra andra kommuner och hästgårdar; Vallentuna kommun, Upplands-Bro kommun, Ekerö kommun och Karlskoga kommun. Representanter från dessa kommer även att delta under eftermiddagen.

Studiebesöket är kostnadsfritt och vi bjuder på fika på eftermiddagen, anmäl eventuella allergier i anmälan.

Program

  • Välkomna till Lurbo Ridklubb, presentation av arbete och åtgärder, Anna Jonson, ordförande
  • Åtgärder i pågående LOVA-projekt, Zahrah Lifvendahl, Vattensamordnare i Uppsala kommun
  • Från vattenplan till åtgärder, Line Strand, Växtnäringsrådgivare Hushållningssällskapet
  • Rundvandring

Anmälan

Anmäl dig till marie.albinsson@ecoloop.se, senast den 6:e juni. För frågor kontakta: Anna Jonson, ordförande Lurbo Ridklubb, anna@artanna.se, 0708-761264 eller Zahrah Lifvendahl, Vattensamordnare i Uppsala kommun, zahrah.lifvendahl@uppsala.se , 018-727 47 09

Datum

jun 09 2022
Expired!

Tid

13:00 - 16:00

Plats

Lurbo Ridklubb
Lurbovägen 11, Uppsala