Utlysning: Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen

Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen? Svenska institutet ger finansiering till samarbetsprojekt där svenska organisationer möter gränsöverskridande utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Sammanfattning av utlysningen:

Man kan söka pengar för projektinitiering, dvs. ansökningsbelopp: från 100 000 kr till 500 000 kr.

Projektet kan pågå som längst 18 månader.

En aktör baserad i Sverige måste vara huvudsökande och ansvarig för projektets genomförande och redovisning.

Ett partnerskap för projektinitiering ska omfatta aktörer i minst tre länder. Följande länder kan ingå i partnerskapet: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland och Ukraina

Digitala informationsträffar och workshops

Svenska institutet arrangerar flera digitala informationsträffar och workshoppar för svenska huvudsökande i samband med utlysningen.

Läs mer på Svenska institutets webbplats

Datum

nov 25 2021 - feb 15 2022
Expired!