Utlysning: Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

Naturvårdsverket har i uppdrag att fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön.

Bidraget syftar bland annat till att öka takten i arbetet med att minska samhällets utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag.

Förutom att bidraget ska leda till konkreta åtgärder i form av installationer i fullskala ska satsade medel även bidra till en ökad kunskapsuppbyggnad kring avancerad rening. Detta genom att belysa de frågeställningar som uppstår i samband med behovsbedömning, planering, projektering, upphandling, installation och drift av läkemedelsrening.

Alla dessa delar kommer att vara viktiga i det fortsatta arbetet för myndigheter, VA-huvudmän, branschorganisationer, näringslivet och instanser som arbetar med tillsyn och prövning.

Kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund kan söka.

Sista ansökningsdag: 19 mars 2021

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Datum

mar 19 2021
Expired!

Tid

Hela dagen