Utlysning: Bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten

Naturvårdsverket har i uppdrag att fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget.

Naturvårdsverket får ge bidrag till:

  • Investeringar i teknik eller andra åtgärder som syftar till att rena dagvatten från mikroplaster och andra föroreningar,
  • eller som på annat sätt minskar spridning av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.
  • Bidrag får ges till förstudier och andra förberedande åtgärder som krävs inför en tilltänkt konkret åtgärd.

Naturvårdsverket ser, utöver traditionella lösningar, gärna ansökningar som bidrar till utveckling på området: minskad spridning av mikroplast till dagvatten, rening av mikroplast i dagvatten och som utöver syftet med utlysningen bidrar till ytterligare miljövärden.

Bidrag kan ges till offentliga och privata aktörer, till exempel kommuner, va-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och företag.

Sista ansökningsdag: 19 mars 2021

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Datum

mar 19 2021
Expired!

Tid

Hela dagen