Hur hanterar vi kommunens vatten? Utbildning för politiker

Vatten berör alla delar av kommunens arbete, från hur vi tar hand om större regnmängder och säkrar våra bostadsområden i ett förändrat klimat till hur vi uppfyller miljökraven för sjöar, vattendrag och kustområden. Vill du veta mer om denna avgörande framtidsfråga och vad du som politiker kan göra? Välkommen till en heldag som innehåller både inspiration och kunskap!

Utbildningsdagen riktar sig till dig som är politiker på kommunal nivå – du kan sitta i en nämnd eller i kommunfullmäktige.

Under dagen kommer vi att ta upp:

  • Erfarenheter från andra politiker
  • Lagstiftning
  • Samverkan
  • Kommunens olika roller
  • Vattnet som resurs
  • Hur man skapar politiska förutsättningar för ett långsiktigt vattenarbete

När och var?

Torsdagen den 23 mars 2023 i sal Manhattan på World Trade Center, Stockholm.

Program

08.30-09.00 Kaffe

09.00-09.25 Välkomna! Introduktion till dagen. Solveig Nilsson, Västerås stad (ordförande Mälarens vattenvårdsförbund) samt Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund

09.25-09.55 Vattenmyndigheten om det nya åtgärdsprogrammet. David Liderfelt, Vattenmyndigheten

PAUS

10.00-11.30 Utbildning: Kommunernas roll i vattenförvaltningen. Elin Ångman och Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Goda exempel från LIFE IP Rich Waters. Hur har andra kommuner gjort? Åtgärder med mervärden. Rosita Ericsson och Lova Lind, LIFE IP Rich Waters

PAUS

13.35-14.35 Strategisk vattenplanering (diskussionspass). Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund

14.35-15.00 Kakbuffé och mingel

Anmälan

Sista dag för anmälan var den 9 mars klockan 12.00.

Utbildningsdagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch. Vi får vegetarisk mat och fika under dagen. Mejla eventuella allergier eller specialkost till Elin Ångman på Mälarens vattenvårdsförbund: elin.angman@lansstyrelsen.se.

Frågor

Har du frågor om utbildningsdagen? Kontakta Elin Ångman på elin.angman@lansstyrelsen.se.

Datum

mar 23 2023
Expired!

Tid

09:00 - 15:00

Plats

Sal Manhattan, World Trade Center i Stockholm