Östersjödagarna 2023: Internbelastning i sjöar och hav – den osynliga övergödningsboven

Vill du öka din kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor med fokus på Östersjön? Då ska du inte missa årets upplaga av Östersjödagarna i Almedalen. LIFE IP Rich Waters arrangerar ett seminarium om internbelastning i sjöar och hav.

Man som badar i ett grumligt vatten. På bilden syns texten Östersjödagarna och rubriken Internbelastning i sjöar och hav - den osynliga övergödningsboven.

Östersjödagarna firar 10 år i Almedalen. Här lyfter vi vår tids utmaningar men även goda exempel på hållbar havsförvaltning, både på land och i havet. Nu är årets program spikat.

Fredag 30 juni kl 14:30 arrangerar LIFE IP Rich Waters seminariet Internbelastning i sjöar och hav – den osynliga övergödningsboven.

De senaste åren har kunskapen om internbelastning ökat. EU-projektet LIFE IP Rich Waters och Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram en helt ny handbok för hur man kan avgöra om det är internbelastning som är problemet och hur det i så fall kan åtgärdas. Under seminariet berättar vi om aluminium, massfiske och dammsugning av sjöbotten – några av de insatser som har provats i internbelastade sjöar. Är åtgärderna lika effektiva i havsvikar? Och funkar metoderna i Östersjön?

Medverkande

  • Mikael Malmaeus, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Rosemari Herrero, Race For The Baltic
  • Towe Holmborn, Sollentuna kommun
  • Signe Noresson, Växjö kommun
  • Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanland

Programmet i sin helhet finns på Uppsala universitet/Blått Centrums webbplats.

Almedalsveckans officiella program

Evenemanget kommer att streamas.

Datum

jun 29 - 30 2023
Expired!

Tid

15:15 - 17:45

Plats

Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket E22