Kurs: Hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten (steg 2)

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner håller under 2020, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, ett antal kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Den 17 september 2020 är det dags för steg 2 i kursen om att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten.

Grupparbeten med olika teman

Under förmiddagen genomförs grupparbeten med särskilt fokus på att utveckla samarbeten och projekt kring:

  • Hästar och övergödning – åtgärder och förstudier
  • Finansiering av åtgärdssamordnare för bättre vattenmiljö
  • Dagvatten, klimatanpassning och vatten i stadsutveckling
  • En ”öppen grupp” för er som har andra typer av projektidéer och koncept

Föreläsningar

Utöver projektutveckling föreläser vi om:

  • Fem konkreta steg för projektutveckling – matcha projektkoncept med finansiering
  • Leda och redovisa projekt med extern finansiering – tips och tricks

Dessutom får vi lyssna på flera kommuner som delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter kopplat till projektutveckling.

Målsättning är att kursdeltagarna ska

• Vara förtrogna med olika finansieringsmöjligheter

• Förstå hur en ansökan kommer till

• Förankra internt och externt

• Skapat samarbeten inom kursen

• Ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva en ansökan

• Leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilda deltagare eller i grupp

Anmälan

Utbildningen riktar sig till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till stefan.engblom@ecoloop.se.

Det är begränsat antal platser, så gör din anmälan redan idag.

Ta del av den första kursen

Om du inte deltog på den första kursen om åtgärdsfinansiering som var den 16 juni, kontakta elin.angman@lansstyrelsen.se så får du tillgång till den filmade föreläsningen.

Om projektet Mälaren – en sjö för miljoner

Datum

sep 17 2020
Expired!

Tid

08:30 - 12:00

Plats

Online