Konferens: PFAS i Mälaren – hur säkerställer vi god vattenkvalitet?

LIFE IP Rich Waters och Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till en heldag där PFAS står i fokus.

PFAS-ämnen är ett allt växande problem i vår miljö och mätningar från Mälarens avrinningsområde visar att de högflourerade kemikalierna förekommer både i vatten, sediment och fisk. Idag finns endast ett fåtal etablerade metoder för att åtgärda och rena mark- och grundvattenområden förorenade med PFAS, och det mest effektiva sättet att hindra spridningen är att spåra utsläppskällor och åtgärda pågående tillförsel.

För att utbyta erfarenheter och kunskap anordnar vi en inspirationsdag där vi tillsammans målar upp en bild av hur spridningen av PFAS ser ut i Mälarens avrinningsområde. Som deltagare kommer du att få ta del av källspårningsmaterial och höra om de senaste reningsmetoderna. Under eftermiddagen genomförs även en workshop för att diskutera en gemensam väg framåt.

Program

08:30Registrering, kaffe/te, frukostmacka och mingel
09:00Välkomna! Kristina Johansson, LIFE IP Rich Waters och Solveig Nilsson (MVVF).
9:10Källor till PFAS, massbalans för Mälaren-Görväln. Frida Ekman (SVOA) och Helene Ejhed (Norrvatten).
Dricksvattenproducenterna Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har med hjälp av beräkningar av massflöden kvantifierat källor till den PFAS-halter som belastar Mälaren-Görväln, Stockholms viktigaste vattentäkt. Norrvatten berättar om projektet samt förklarar hur metoden kan användas för att åtgärder ska kunna prioriteras.
09:40Storymap ”PFAS i Stockholm”. Emma Lemos och Herman Carr (Länsstyrelsen Stockholm).
Med syftet att öka kunskapen om PFAS har Länsstyrelsen i Stockholm har lanserat en ny hemsida där de samlat information, länkar och mätdata om PFAS. Under denna föreläsning får vi veta mer om projektet och om hur länsstyrelserna i Norra Östersjöns vattendistrikt arbetar för att motverka spridningen av PFAS.
10:10Paus
10:25PFAS i ytvatten och fisk. Ingrid Hägermark (Mälarens vattenvårdsförbund) och Maria Petterson (Stockholms stad).
Mälarens vattenvårdsförbund och Stockholms stad har arbetat med provtagning av PFAS i ytvattenförekomster och i fisk. Under denna halvtimme får vi ta del av resultatet från 2019–2021 års provtagningar.
10:55Kommunal kartläggning av PFAS – Erfarenheter från Katrineholms kommun. Jenny Herbertsson (Katrineholms kommun).
I Katrineholms kommun har provtagningar och tillsynsutredningar under de senaste åren gjort att kommunen upptäckt flera områden med höga PFAS-halter. Som ett resultat växlade kommunen upp sitt arbete med kartläggning och källspårning av PFAS. Under denna föreläsning får vi veta mer om hur kommunen arbetat, och hur situationen ser ut idag. Vi får även veta mer om kommunernas ansvar och vilka utmaningar som de ser med den ökade spridningen av PFAS.
11:25Reflektion från förmiddagen. Kristina Johansson, LIFE IP Rich Waters
11:30Lunch
12:30PFAS – Nationell samordning och vägledning. Claes Bergqvist (Naturvårdsverket).
Claes Bergqvist berättar om den nationella samordningen av PFAS -arbetet och delar med sig av senaste nytt inom kommande vägledning.
13:00PFAS i kommunalt avloppsvatten och lakvatten från avfallsanläggningar. Andriy Malovanyy (IVL).
IVL berättar om erfarenheter från flertal pågående och avslutade projekt där rening av PFAS undersöktes med olika metoder. Det ges några exempel på hur olika utformningar av reningskrav påverkar kostnadseffektiviteten med reningen samt hur rening av avloppsvatten från PFAS påverkar massflödet av PFAS i samhället.
13:30Omhändertagande av PFAS-förorenade massor och lakvatten på en avfallsanläggning. Barbara Culos (Ragn-Sells Treatment & Detox).
På Ragn-Sells behandlas både lakvatten och massor inför deponering för att renas från PFAS. Barbara Culos berättar om vilka tekniker som används idag, vilka utmaningar som PFAS-föroreningar innebär, samt om projekt som drivs för att utveckla reningsmetoderna.
14:00Instruktioner till workshop. Linda Röjning, Mälarens vattenvårdsförbund.
14:05Paus och hämta fika
14:15Workshop
15:00Sammanfattning och avslut. Kristina Johansson, LIFE IP Rich Waters

Målgrupp

Konferensen riktar sig framför allt till kommunala tjänstepersoner, handläggare på länsstyrelser, dricksvattenproducenter, forskare, politiker och andra som är intresserade av miljögifter och vill lära sig mer om PFAS.

Anmälan

Konferensen är nu fullbokad!

Mötet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika och lunch.

Mejla eventuella allergier eller specialkost till Linda Röjning på linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Frågor

​Har du frågor om konferensen? Kontakta Linda Röjning på Mälarens vattenvårdsförbund: linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Datum

okt 21 2022
Expired!

Tid

08:30 - 15:00

Plats

Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm - lokal Strömsalongen