Kick-off: Strategisk kommunal vattenplanering och det nya åtgärdsprogrammet för vatten

Jobbar du med vattenfrågor i en kommun? Den 16 februari bjuder LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen Stockholm in till kick-off för det nya åtgärdsprogrammet för vatten 2022 – 2027!

Vi går igenom de åtgärder som är riktade mot kommunerna, med fokus på hur vi kan stärka den kommunala vattenplaneringen. Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Stockholm och Enköpings kommun deltar med presentationer och inspirerande exempel. Du har även möjlighet att ställa dina frågor.

Program

9:00 – 9:15Välkomna!
Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholms län
9:15 – 9:30LIFE IP Rich Waters och strategisk kommunal vattenplanering
Asta Gulijeva, Länsstyrelsen i Stockholms län
9:30 – 10:05Samverkan och stöd för genomförande av kommunernas åtgärder i åtgärdsprogrammet. Tid för frågor.
David Liderfelt, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
10:05 – 10:15Paus
10:15 – 10:50Så jobbar Länsstyrelsen i Stockholm med åtgärdsprogrammet. Tid för frågor.
Håkan Häggström, Länsstyrelsen i Stockholms län
10:50 – 11:00Paus
11:00 – 11:45Strategisk kommunal vattenplanering och mellankommunal samverkan. Tid för frågor.
Johan Axnér, Enköpings kommun
11:45 – 11:55Avslutning

Anmälan

Ja, jag vill gärna anmäla mig!

Mer information och frågor

Vi skickar ut länk till mötet dagen innan. Har du någon annan fråga, kontakta asta.gulijeva@lansstyrelsen.se

Datum

feb 16 2023
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Plats

Skype
Skype