Inspirationsdagar för arbete med miljögifter

Den 24-25 januari bjuder vi in till Inspirationsdagar i Katrineholm för dig som arbetar med miljögifter. Syftet med dagarna är att ge inspiration och konkreta exempel på vad kommuner, länsstyrelser, vattenvårdsförbund och andra organisationer kan göra för att öka åtgärdstakten i arbetet med miljögifter. Fokus kommer att vara på PFAS.

Konferensen är uppdelad block med presentationer, diskussioner och workshops.

Program

Konferensen äger rum på Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm.

Programmet uppdateras löpande.

Dag 1, 24 januari 2024

09.00 – 09.30Smörgås och kaffe
09.30 – 10.00Hej och välkomna
Inspirationstalare
Emma Nohrén, riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Johan Söderberg, kommunstyrelsens ordförande, Katrineholms kommun
10.00 – 11.00Data och kartläggning – hur kan data användas?
Insamlad data och vad det har lett till
Herman Carr, Länsstyrelsen Stockholm

Resultat av mätningar med fokus TBT
Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund

Mätningar och fortsatt arbete i Södermanland
Mia Sklenar, Länsstyrelsen Södermanland
11.00 – 11.20Kaffepaus
11.20 – 12.30Källspårning – exempel från större och mindre kommuner
Metoder för källspårning
Jenny Herbertsson och Christoffer Lundgren Björnqvist, Katrineholms kommun

Att arbeta med källspårning mellan förvaltningar och funktioner
Christopher Fransson, Haninge kommun
12.30 – 13.30Lunch
13.30 – 14-15Kommunikation om miljögifter – hur skapar vi medvetenhet?
Varför är kommunikation viktigt?
Rosita Ericsson, LIFE IP Rich Waters

PFAS och kostrekommendationer i fisk
Maria Pettersson, Stockholms stad

Att skapa opinion och nätverk för påverkan
Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund
14.15 – 15.00Vattenverksamhet och tillsyn – verktyg för arbete med miljögifter
Giftfria båtar och säker båtbottensanering
Veerle Vantomme, Eskilstuna kommun

Vattenverksamhet och miljögifter
Malva Ahlkrona, Länsstyrelsen Stockholm
15.00 – 15.15Fika
15.00 – 16.00Workshop/diskussionsgrupper
16.00 – 16.30Summering av dagen

Dag 2, 25 januari 2024

09.00 – 10.15Åtgärder – exempel och pågående projekt
Fallstudie: Branden på elektronikåtervinningsföretaget i Katrineholms kommun – vad hände och vilka åtgärder vidtogs?
Christoffer Lundgren Björnqvist och Patrik Johansson, Katrineholms kommun, och Christian Andersson och Andreas Mokvist, Västra Sörmlands räddningstjänst

Åtgärdstekniker för PFAS i jord och grundvatten – ett regeringsuppdrag
Michael Pettersson, Statens Geotekniska Institut, SGI
10.15 – 10.40Kaffepaus
10.40 – 11.45Fortsättning: Åtgärder – fler exempel och pågående projekt
Pilotprojekt om rening av PFAS i avloppsvatten
Mayumi Narongin-Fujikawa, IVL

Saneringstekniker för PFAS-förorenat grundvatten
Oscar Skirfors, SLU/LIFE SOuRCE

Odling av salix som metod för sanering av förorenade områden
Mauritz Ramstedt, Bioremed AB/LIFE IP Rich Waters
11.45 – 12.15Workshop/diskussioner om nästa steg
12.15 – 12.30Avslutande ord
12.30 – 13.30Lunch

Anmälan och praktisk information

Konferensen är avgiftsfri och vi bjuder på lunch och fika. Du får själv betala för resor och eventuell övernattning. OBS! Anmälan för att delta på plats är nu stängd. Det finns fortfarande möjlighet att delta digitalt. Kontakta anna.carlheim@lansstyrelsen.se eller rosita.ericsson@lansstyrelsen.se.

För dig som vill bo kvar har Hotell Statt bokat upp ett antal hotellrum. Ange bokningsnummer 437244 för att få ett förmånligt pris enligt ramavtal. Kontakta hotellet på bokning@hotelstatt.se eller 0150-50440.

Välkommen!

Datum

jan 24 - 25 2024
Expired!

Tid

09:30 - 13:30

Plats

Safiren
Katrineholm