Inspirationsdagar för vattenvård i jordbruket

LIFE IP Rich Waters bjuder in till två halvdagar med inspiration och erfarenhetsutbyte kring verktyg och metoder för vattenvårdande åtgärder i jordbruket. Inspirationsdagarna bjuder på korta presentationer, panelsamtal, diskussioner och fältbesök.

Inspirationsdagarna vänder sig främst till dig som arbetar som åtgärdssamordnare, rådgivare, konsult eller på annat sätt med övergödningsfrågor och jordbruk.

När och var?

Onsdag 6 september 13.00-16.30, Hotell Plaza i Västerås

Torsdag 7 september 08.30-cirka 13.30, fältbesök Esplunda gård, Enköping

Program onsdag 6 september

Programmet kommer även att livesändas.

13:00Välkomna

Inspirationstalare: Louise Gårdenborg, Gårdsjö lantbruk
13:15Behöver man planera vattenvårdsarbetet?
Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro län

Möjligheter och begränsningar av GIS- och modelldata för att identifiera riskområden
Faruk Djodjic, Sveriges Lantbruksuniversitet

Hur vi jobbar med att identifiera riskområden och möjliga åtgärder i fält.
Line Strand, Hushållningssällskapet

Vattenvårdsplanering på hästgård – hur skiljer det sig mot vanligt jordbruk?
Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanlands län
14:15Panelsamtal: Flaskhalsar och gnistor i åtgärdsarbetet
Jenny Jochnick, åtgärdssamordnare
Line Strand, rådgivare
Tomas Olsson, lantbrukare
14:45Paus och fika
15:00 Lokalt vattenkansli i Kiladalen, vad har vi lärt oss?
Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanland

Analys vs verklighet: Intervjuer med lantbrukare vid sjön Yngaren.
Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket

Hur vet man att åtgärderna har fått effekt? Uppföljning av åtgärdsplanering och åtgärder.
Katarina Kyllmar, Sveriges Lantbruksuniversitet
15:45Panelsamtal: Mot god status – framtidens utmaningar
16:15Diskussion
16:30Avslut
18:00Gemensam middag

Program torsdag 7 september

8:30Avfärd från Västerås till Esplunda gård
9:00Fältbesök hos Per Nilsson, Esplunda gård
– Resultat av åtgärdssamordning i Sagån, Viktor Kärvinge
– Introduktion till kartverktyg som underlag för åtgärdsplanering
– Åtgärder på gården
11:45Gemensam lunch
12:30Buss tillbaka till Västerås

Anmälan

Anmäl dig via den här länken!

Sista dag att anmäla dig är den 25 augusti.

Observera att anmälan är bindande och avbokningar måste göras senast den 25 augusti via e-post till: richwaters.vastmanland@lansstyrelsen.se

Kostnad

Inspirationsdagarna är kostnadsfria. Eventuell hotellnatt betalar du själv.

Middag och boende

Meddela oss när du anmäler dig om du vill vara med på middagen på onsdagskvällen. Vi kommer att få vegetariskt serverat. Har du allergi eller specialkost, hör av dig till oss i projektledningen via e-post.

Skicka e-post till richwaters.vastmanland@lansstyrelsen.se

Det finns möjlighet att bo kvar på Hotell Plaza natten mellan den 6 och 7 november. Vi har ett antal rum förbokade. Vill du boka ett hotellrum, ange kod ”Inspirationsdagarna” när du kontaktar hotellet. Du måste boka ditt hotellrum före den 6 augusti och du gör det enklast via e-post. Du står för hotellkostnaden själv.

Boka hotellrum via e-post info@plazavasteras.se

Datum

sep 06 - 07 2023