Inspirationsdagar för vattenvård i jordbruket

LIFE IP Rich Waters bjuder in till två halvdagar med inspiration och erfarenhetsutbyte kring verktyg och metoder för vattenvårdande åtgärder i jordbruket. Inspirationsdagarna bjuder på korta presentationer, panelsamtal, diskussioner och fältbesök.

Inspirationsdagarna vänder sig främst till dig som arbetar som åtgärdssamordnare, rådgivare, konsult eller på annat sätt med övergödningsfrågor och jordbruk.

När och var?

Onsdag 6 september 13.00-16.30, Hotell Plaza i Västerås, lokal Explore Hub

Torsdag 7 september 08.30-cirka 13.30, fältbesök Esplunda gård, Enköping

Program onsdag 6 september

Onsdagens program kommer även att livesändas.

12.30Registreringen öppnar.
13:00Välkomna – Kristina Johansson, LIFE IP Rich Waters

Inspirationstalare: Louise Gårdenborg, Gårdsjö lantbruk
Louise bedriver ekologisk växtodling på Gårdsjö Lantbruk i Heby kommun. 2021 utsågs hon till Sveriges Östersjöbonde.
13:15Behöver man planera vattenvårdsarbetet?
Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro län

Möjligheter och begränsningar av GIS- och modelldata för att identifiera riskområden och åtgärdsutrymmen
Faruk Djodjic, Sveriges Lantbruksuniversitet

Hur vet man att åtgärderna har fått effekt? Uppföljning av åtgärdsplanering och åtgärder.
Katarina Kyllmar och Jens Fölster, Sveriges Lantbruksuniversitet

Hur vi jobbar med att identifiera riskområden och möjliga åtgärder i fält.
Line Strand, Hushållningssällskapet

Vattenvårdsplanering på hästgård – hur skiljer det sig mot ett vanligt jordbruk?
Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanlands län
14:35
Paus och fika
15:00Panelsamtal: Våra bästa rekommendationer för hur man kan gå tillväga för att identifiera riskområden och lämpliga åtgärder
Moderator: Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro
I panelen: Line Strand, Hushållningssällskapet, Tomas Olsson, lantbrukare, Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanland, Katarina Kyllmar och Faruk Djodjic, Sveriges Lantbruksuniversitet
15:30 Lokalt vattenkansli i Kiladalen, vad har vi lärt oss?
Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanland

Hur kan Jordbruksverket stötta lantbrukare för att genomföra åtgärder?
Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket
16:00Panelsamtal: ”Flaskhalsar och gnistor i åtgärdsarbete”
Moderator: Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanland
I panelen: Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket, Viktor Kärvinge, Mälarens vattenvårdsförbund och Jenny Jochnick, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
16:30Avslut
18:00Gemensam middag

Program torsdag 7 september

8:30Avfärd med buss från Hotell Plaza, Västerås till Esplunda gård
9:15Fältbesök hos Per Nilsson, Esplunda gård. Per driver det stora jordbruket tillsammans med sin familj och gården har funnits i familjen i många generationer.
– Samling med kaffe och fika
– Presentation av gården, Per Nilsson
– Resultat av åtgärdssamordning i Sagån, Viktor Kärvinge, Mälarens vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Västmanland
– Kartverktyget som underlag för att titta på verkligheten, Faruk Djodjic, SLU och Viktor Kärvinge, Mälarens vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Västmanland
– Studiebesök: vi tittar på åtgärder på gården
12.00Gemensam lunch
12:30Buss tillbaka till Västerås

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Observera att anmälan är bindande och avbokningar måste göras senast den 28 augusti via e-post till: richwaters.vastmanland@lansstyrelsen.se

Kostnad

Inspirationsdagarna är kostnadsfria. Eventuell hotellnatt betalar du själv.

Middag och boende

Meddela oss när du anmäler dig om du vill vara med på middagen på onsdagskvällen. Vi kommer att få vegetariskt serverat. Har du allergi eller specialkost, hör av dig till oss i projektledningen via e-post.

Skicka e-post till richwaters.vastmanland@lansstyrelsen.se

Datum

sep 06 - 07 2023
Expired!