Inspirationsdag i Kiladalen

Välkomna till en inspirationsdag om ett framgångsrikt arbete för åtgärder i Kiladalen!

Tid och plats

18 mars 2022, klockan 9:00 – 13:00 vid Dambroängen, Ålberga.

Målgrupp

Alla som är intresserade av aktiviteter i och runt Kiladalen.

Anmälan

Anmäl dig till mia.sklenar@lansstyrelsen.se senast 16 mars! Vi bjuder på smörgåstårta, meddela eventuella allergier när du anmäler dig.

Program

09:00 – Introduktion

09:05 – Vattenkvalitet, Anneli Carlén, NVVF

09:20 – Markåtgärder för minskad övergödning, exempel från Kiladalen

09:35 – Gårdsvisa vattenplaner, Kjell Johansson

09:50 – På gång i Nyköpings kommun

10:05 – Fosfordammar, Gordon Lindau, NVVF/SLU

10:20 – Erkan, Brita Roman

10:35 – Fika

10:50 – Avsläntning och underhåll i Kilaån, exempel från Kiladalen

11:05 – Gäddfabrik, Gustaf Hellström

11:20 – Rädda Bålsjö-projektet, Börje Eriksson

11:35 – Strukturkalkning, exempel från Kiladalen

11:50 – Inventering av biflöden till Kilaån, Rickard Gustafsson, Sportfiskarna

12:05 – Kalkfilter och lekgrus, Alexander Gustavsson, Länsstyrelsen

12:20 – LIFE IP Rich Waters – fortsatt arbete, Mia Sklenar, Länsstyrelsen och Anneli Carlén, NVVF

12:30 – Lunch med smörgåstårta

Varmt välkommen!

Datum

mar 18 2022
Expired!

Tid

09:00 - 13:00