Inspirationsdag för åtgärder mot övergödning

Den 5 maj bjuder Länsstyrelsen i Södermanlands län och Race For The Baltic in dig som jobbar med vattenfrågor till en inspirerande dag för att diskutera tillståndet i Östersjön, övergödning, internbelastning och vilka förslag på åtgärder som finns för att effektivt kunna komma framåt i arbetet för att nå EUs vattendirektiv år 2027.

Dagen består av föreläsningar och mingel på Sunlight i Nyköping.

Anmälan

Eventet är gratis. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller! Anmäl dig här, senast den 25 april 2022

Program

08:30Registrering och kaffe
09:00Introduktion till inspirationsdagen
09:15Tillståndet i Östersjön idag
Matilda Valman, Vattenmyndigheterna
10:00Fika
10:30Internbelastning
Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro
11:15Fosforfällning som metod
Göran Andersson, Vattenresurs
12:00Lunch
13:00Reduktionsfiske
Magnus Böklin och Jesper Rengbrandt, Klara Vatten
13:40Delprojekt inom LIFE IP Rich Waters i Södermanlands län
Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanland
14:25Fika
14:45Lokala åtgärder
16:15Avslutning och tack för idag!

Datum

maj 05 2022
Expired!

Tid

08:30 - 16:30

Plats

Sunlight
Nyköping