Informationsmöte – Projektutveckling inom LOVA och LONA

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner arrangerar under 2021, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, ett antal kurser om projektutveckling för LOVA- och LONA-finansiering. Torsdagen den 10 juni anordnas ett digitalt informationsmöte om Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten och Utveckling av kommungemensam ansökan för hästar och övergödning.

Målgrupp

Kurserna är riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt och har ett begränsat antal platser. De kommuner som är medlemmar i Mälaren – en sjö för miljoner ges förtur.

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till Linda Röjning, vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner, linda.rojning@lansstyrelsen.se

Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

Tre kurser kommer att anordnas för de kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline årsskiftet 2021/2022. Målsättning med kurspaketet är att kursdeltagarna ska ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva en ansökan och leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilt eller i grupp. Kursen sker digitalt.

Utveckling av kommungemensam ansökan för hästar och övergödning

Kommuner som är intresserade att utveckla en projektansökan om hästar och övergödning (LOVA-bidrag) kommer att erbjudas stöd under hösten. Syftet är att skriva en gemensam ansökan om finansiering av åtgärder för att minska övergödningen från hästgårdar. Kursen sker digitalt.

Datum

jun 10 2021
Expired!

Tid

13:00 - 14:00

Plats

Online