Halvdag om kalkfilterdiken

Hushållningssällskapet och Hjälmarens vattenvårdsförbund bjuder in till en halvdag med intressanta
föredrag och diskussioner om kalkfilterdiken.

Program

• Täckdikning och dikesunderhåll – en bra affär
• Stora fördelar med kalkfilterdiken
• Stöd för kalkfilterdiken
• Finns det kalk att köpa?
• Entreprenörer i området berättar
• Info från Länsstyrelsen och Jordbruksverket
• Hur får vi kedjan från ide till utförande att fungera?

Tid och plats

Onsdagen den 18 januari klockan 9.00–12.00, 2023. Information om plats kommer senare (Örebrotrakten).

Anmälan

Anmäl dig senast den 13 januari via den här länken.

Har du frågor om träffen, kontakta: Fredrik Wirell, fredrik.wirell@hushallningssallskapet.se,
072-819 83 39

Träffen finansieras med LOVA-stöd (Lokala vattenvårdsmedel) och är gratis för deltagarna. Vi bjuder på fika. Välkommen!

Datum

jan 18 2023
Expired!

Tid

09:00 - 12:00