Hållbar dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer för vatten

Den 7 december bjuder LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholm in till en heldagskonferens i Stockholm om dagvatten. Konferensen kommer även att livesändas digitalt.

Konferensen vänder sig främst till dig som arbetar som konsult eller vattenstrateg, tillsynshandläggare, VA-handläggare eller planarkitekt på kommun eller länsstyrelsen.

Under konferensen får du lära dig mer om hur påverkan från dagvatten på vattenförekomster beräknas. Länsstyrelsen i Stockholm berättar om hur myndigheten granskar detaljplaner avseende miljökvalitetsnormer för vatten och experter från kommuner, länsstyrelser samt universitet visar hur man kan minska risken för översvämning och förbättra kvalitén på regn- och smältvatten som rinner ut i naturliga vatten.

Program

09.00-09.30Registrering
09.30-09.40Inledande ord. Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholm
09.40-10.00Introduktion till vattenförvaltning och statusklassning,
Håkan Häggström, Länsstyrelsen Stockholm
10.00-10.20PBL och MB, Annika Knape, Länsstyrelsen Stockholm
10.20-10.50SOU dir. 202192 Vattenfrågor i planläggning och byggande, Henrik Josefsson, Regeringskansliet (digitalt)
10.50-11.10Paus
11.10-11.40Så här arbetar Länsstyrelsen Stockholm med detaljplaner avseende MKN-vatten,
Håkan Häggström
11.40-12.00Färdig dagvattenplan – en långsiktig och strukturerad resa,
Johan Axnér, Enköpings kommun
12.00-13.00Lunch
13.00-13.30Flödesdämpning med naturbaserade lösningar med fokus på höga flöden,
Måns Enander, Länsstyrelsen i Västmanland och Samuel Karlström, Länsstyrelsen i Stockholm
13.30-14.30Tekniska dagvattenlösningar, Godecke-Tobias Blecken, Luleå Tekniska Universitet (digitalt).
14.30-14.35Paus
14.35-14.50Frågestund, Håkan Häggström och Annika Knape, Länsstyrelsen i Stockholm
14.50-15.00Avslutning
15.00-15.30Eftermiddagsfika (diskussionen fortsätter under fikat).

Anmälan

Konferensen hålls i Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm och livesänds digitalt. Ange i anmälan om du vill delta på plats eller digitalt. Anmälan stängde den 5 december.

Vi bjuder på lunch. Kontakta Asta Gulijeva, asta.gulijeva@lansstyrelsen.se, om du har allergier eller särskilda kostönskemål.

Välkommen!

Datum

dec 07 2023
Expired!

Tid

09:00 - 15:30

Plats

Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, Odenplan, Stockholm