Framtidsverkstad och samverkan om Örsundaåns avrinningsområde

Heby och Enköpings kommuner och Örsundaåns vattenråd hälsar dig hjärtligt välkommen till vattenkonferens i Heby, onsdag 14 juni. Vi välkomnar markägare, allmänhet, företag, föreningar, förtroendevalda, kommuner och myndigheter för att diskutera framtidens vattenhantering. Du får chansen att lära dig mer om vattenresurserna och utmaningarna i Örsundaåns avrinningsområde.

Vad görs idag och vilka drivkrafter finns hos markägare, företag, politiker och kommuner? Hur kan vi samverka effektivare och tillsammans forma en smartare och mer hållbar vattenhantering i Örsundaåns avrinningsområde? Förmiddagen ägnas åt goda exempel och gjorda erfarenheter och under eftermiddagen diskuterar vi hörnstenar i en framtida hållbar vattenhantering.

Praktisk information

Konferensen hålls den 14 juni kl. 08.30 – 15.45 i församlingshemmet Västerlövsta i Heby. Lokalen ligger nära tågstation i Heby och UL:s busshållplats.

Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lunch och därför är det viktigt att du anmäler dig via länken nedan.

Har du frågor? Kontakta Lina Salomonsson, lina.salomonsson@heby.se, Johan Axnér, johan.axner@enkoping.se eller Johan Benzelstierna von Engeström, johan@refvelsta.se

Anmälan

Du anmäler dig via den här länken. Har du allergier eller särskilda kostönskemål? Mejla lina. salomonsson@heby.se

Program

08:30Fika
09:00Välkommen och introduktion
– Länsstyrelsen i Uppsala län
– Presentation av avrinningsområdet och dess utmaningar (Vattenrådet Örsundaån)
– Vad innebär EU:s vattendirektiv i det lokala perspektivet? (Mälarens vattenvårdsförbund)
– Goda exempel från projektet (LIFE IP Rich Waters)
10:20Paus
10:35Vattenhantering
– Vad vill Heby och Enköpings kommuner åstadkomma med sin vattenplanering? (Heby och Enköpings kommuner)
– Renare vatten och säkrare livsmedelsproduktion. Uthålling vattenhantering (Jordbruksverket)
– Övervakning av vatten i Örsundaåns avrinningsområde (SLU)
12:00Lunch
13:00Praktiskt miljöarbete
– Kommun och markägare i samverkan (Västerviks kommun)
– Bidrag till genomförande av åtgärder (Länsstyrelsen Uppsala)
– Åtgärdssamordning i Örsundaåns avrinningsområde (Vansjön-Nordsjö vattenvårdsförening)
14.15Kaffe och framtidsverkstad
Gruppdiskussioner om vidare arbete och hörnstenar i en framtida hållbar vattenhantering.
15:30Avslutande reflektioner och nästa stegDatum

jun 14 2023
Expired!

Tid

08:30 - 15:45

Plats

Församlingshemmet Västerlövsta
Heby