Fältdag om kulturmiljöer i vatten

Följ med oss ut på fältdag om kulturmiljöer i vatten! Projektet LIFE IP Rich Waters fortsätter med sina uppskattade fältvandringar, och denna gång besöker vi Trosa. Vi ses i fält, tittar, pratar och diskuterar.

Syftet med dagen är att öka kunskapen om, och förståelsen för, hur vi på bästa sätt kan kombinera åtgärder för en bättre vatten- och naturmiljö och samtidigt bevara de värdefulla kulturmiljöer som berörs av åtgärden. Tanken är att höja kunskapsnivån om lösningar till nytta för bådas intressen.

Under dagen kommer vi att få ta del av minst tre miljöer av lite olika karaktär.

Medverkar gör representanter från Trosa kommun, Länsstyrelsen i Södermanland och LIFE IP Rich Waters. Vi pratar om och diskuterar viktiga aspekter och avvägningar som rör kulturmiljöer i vatten.

Datum och tid

Tisdag 30 maj, mellan 09:00-15:00.

Plats

Trosa, Södermanland. Platserna vi besöker är Nygårdsdammen, Husby kvarn och Trosa kvarn.

Buss avgår från Vagnhärads station 09:00 och är åter på samma plats 15:00. Tid för avgång från Västerås är ännu inte avtalat. Hör av er om ni önskar åka med från Västerås så återkommer vi med avgångstid inom kort.  

Målgrupp

Handläggare på länsstyrelserna inom vattenverksamhet, kulturmiljö, vattenförvaltning och fiskeri och övriga intresserade i till exempel kommuner och andra organisationer.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Fika och lunch

Vi kommer få vegetarisk fika och lunch under dagen. Mejla Jonas Berglind om du har någon allergi eller specialkost.

Kontakt

Jonas Berglind, LIFE IP Rich Waters, Länsstyrelsen Västmanland, Jonas.berglind@lansstyrelsen.se

Mia Sklenar, LIFE IP Rich Waters, Länsstyrelsen Södermanland
Mia.sklenar@lansstyrelsen.se                                                                                                                                                                                    


Datum

maj 30 2023
Expired!

Tid

09:00 - 15:00

Plats

Trosa, Södermanland