Webbinarium: Vattenplaneringens avgörande roll för att säkra framtida ekosystemtjänster

Välkommen till ett webbinarium där vi ger exempel på synergieffekter mellan klimatanpassning, vattenplanering och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster.

Klimatförändringar ställer nya krav på helhetstänkande och samordning kring mark- och vattenanvändningen och hur vi anpassar samhället till andra förutsättningar. Vi behöver också få en bättre förståelse för de ekosystemtjänster som vattenmiljöerna skapar och hur vi kan nyttja och skydda dem. Vi tar upp olika perspektiv på planering av mark- och vattenfrågor samt god vattenplanering med ekosystemtjänstperspektiv genom kommunalt exempel.

God vattenplanering gör det lättare för kommunerna att förbättra vattenkvaliteten, följa lagkraven, och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöernas ekonomiska, sociala och kulturella värden.

Program

Du hittar programmet i kalendern på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Målgrupp

Kommuner, länsstyrelser, miljökonsulter, övriga aktörer som arbetar med vattenplanering, stadsplanering, klimatanpassning eller ekosystemtjänster och vill dela lärdomar eller inspireras av andras kunskap. Seminariet passar även dig som är markägare

Anmälan

Du anmäler dig via Länsstyrelsen i Stockholms kalendarium. Anmälan är öppen. Vi kommer inte att spela in webbinariet. Sista dag för anmälan är 1 juni.

Har du frågor om seminariet? 

Jenny Enberg, projektledare för vattenplanering
jenny.enberg@lansstyrelsen.se

Arrangörer

Webbinariet är ett samarbetsarrangemang mellan Länsstyrelsen i Stockholm och Västmanland, och SLU genom projektet LIFE IP Rich Waters.

Datum

jun 04 2020
Expired!

Tid

08:00 - 11:00

Plats

Online