Digitalt samtal: Hållbar dagvattenhantering från två perspektiv

Helen Wikström, VA-ingenjör, Laholmsbuktens VA AB och Ellinor Waldemarson, kommunekolog, Halmstad kommun, gästar oss för ett samtal om hållbar dagvattenhantering. Vi pratar om både kommunperspektivet och VA-huvudmannens perspektiv och om hur samarbetet mellan olika aktörer formats. Vilka utmaningar står de inför? Hur får de med dagvattenfrågorna i samhällsplaneringen? Ta chansen att lyssna på deras goda exempel! Välkomna!

Målgrupp

Alla med intresse för dagvatten- eller samordningsfrågor är välkomna att delta.

Anmälan

Anmäl dig här, senast den 31 mars.

Mötet sker i Skype. Länk till mötet mejlas ut när vi har stängt anmälan

Datum

apr 05 2022
Expired!

Tid

12:00 - 13:00

Plats

Skype
Skype