Båtbottenfärger – erfarenhetsutbyte för samarbete runt Mälaren

Tillsammans kan vi minska spridningen av skadliga ämnen från båtbottenfärger! Välkommen på en digital informationsträff tisdagen den 7 november 2023, arrangerat av Mälarens vattenvårdsförbund och Stockholms stad.

Den enskilt största miljörisken kopplad till båtverksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter till mark, vatten och bottensediment från båtbottenfärg som innehåller biocider. Uppläggningsplatser för fritidsbåtar är starkt förorenade, med höga halter av bland annat koppar, zink och tributyltenn (TBT). Mätningar på båtskrov visar att många båtägare som har sin båt i Mälaren har målat eller målar den med otillåten färg.

För att komma framåt i arbetet med att minska spridningen av skadliga ämnen från båtbottenfärger bör vi arbeta gemensamt. Inom ramen för LIFE IP Rich Waters vill vi därför skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte och samsyn kring frågor som rör miljögifter kopplat till fritidsbåtsverksamhet för kommunerna runt Mälaren.

Program

  • Introduktion och syfte med mötet
  • Mälarens båtförbund och Saltsjö-Mälarens båtförbund presenterar hur de arbetar för att minska spridningen av miljögifter från båtbottenfärger.
  • Några kommuner berättar hur de arbetar med frågan.
  • Samtal och diskussion – hur kan vi samarbeta på bästa sätt förminskad spridning?
  • Vad händer framåt?

Målgrupp

Tillsynshandläggare, förvaltare av kommunala båtplatser och liknande på kommuner med strand mot Mälaren. Miljöansvariga på båtförbunden i Mälaren.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Frågor?

Maria Pettersson, Stockholms stad, maria.a.pettersson@stockholm.se

Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund, ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se

Datum

nov 07 2023
Expired!

Tid

13:00 - 15:30

Plats

Digitalt möte via Zoom