Digitala samtal: vad vill du veta mer om?

Under 2021 testar LIFE IP Rich Waters att arrangera en serie webbinarier och digitala samtal om vattenplanering. Nu vill vi veta vad du tycker om den här formen för att dela kunskap och erfarenhet om vattenfrågor.

Vid varje samtal har en eller flera gäster bjudits in för att prata om ett särskilt tema: om att motivera politiker och finansiera vattenarbetet, om dagvatten, samverkan i ett avrinningsområde och om hydromorfologi.

Nu vill vi veta vad du tycker. Vill du att vi arrangerar fler samtal? Vilka frågor vill du att vi tar upp?

Svara på vår enkät så kan du vara med och påverka! Du kan svara på enkäten även om du inte deltagit vid ett digitalt samtal. Vi önskar få ditt svar senast fredag 17 december.

Länk till enkäten om digitala samtal