Digital konferens samlade vattenprojekt från hela Europa

Konferensen modererades från en studio i Västerås.

Den 20-22 april arrangerade LIFE IP Rich Waters en digital konferens för alla så kallade integrerade LIFE-projekt i Europa med fokus på vatten. Totalt deltog drygt 150 personer från 15 länder, där 20 olika LIFE IP-projekt fanns representerade. Även representanter från EU-kommissionen och Neemo bidrog till programmet.

– Genom konferensen ville vi ge alla våra kolleger runt om i Europa en möjlighet att utbyta erfarenheter, knyta nya kontakter och få inspiration till det egna arbetet. Vi jobbar alla mot samma mål: en bättre vattenmiljö! säger David Liderfelt, projektledare för LIFE IP Rich Waters.

LIFE är EU:s miljöfond, där de så kallade integrerade projekten är den mest omfattande projektformen. Sverige har två integrerade projekt med koppling till vatten. Förutom LIFE IP Rich Waters genomförs även projektet Grip on LIFE, som arbetar för ett hållbart skogsbruk med vattendrag och våtmarker.

Under den första dagen fick alla medverkande projekt möjlighet att berätta mer om just sitt arbete. Under dessa presentationer kom många frågor om projektens upplägg och organisation men även kring det konkreta arbetet för att genomföra EU:s vattendirektiv. Angelo Salsi, chef för LIFE-programmet vid CINEA, berättade också om de nya projektformerna inom miljöområdet som kommer att lanseras inom kort.

Angelo Salsi, CINEA.

Större nätverk

Totalt bjöd konferensen under tre dagar på 16 olika workshops och diskussioner kring teman som vattenplanering, övergödning, fria vandringsvägar för fisk, uppföljning och utvärdering och kommunikation. Här fick även våra egna delprojekt möjligheten att dela med sig av resultat och erfarenheter till kolleger i Europa. Bland annat berättade Towe Holmborn, Sollentuna kommun, om arbetet med att analysera ekosystemtjänster från vatten. Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro, gav ett exempel på hur vattenplaner på gårdsnivå kan få till stånd lokala åtgärder mot övergödning.

– Vi har fått väldigt positiv respons från deltagarna. Nu hoppas vi att konferensen kan leda till fler kontakter och större nätverk, och vem vet, kanske till och med fler gemensamma projekt, säger David Liderfelt.

En sammanfattning av diskussioner och slutsatser från konferensen kommer att publiceras på vår engelska webbsida inom kort.

Digitala studiebesök

Under konferensen hade deltagarna också möjlighet att följa med på digitala studiebesök till tre av delprojekten inom Rich Waters; Julmyra Horse Center, vattenpaErken i Uppsala och faunapassagen vid Turbinbron i Västerås. De tre studiebesöken finns nu på tillgängliga på YouTube:

Turbinbrons faunapassage

Följ med till den prisbelönta faunapassagen i centrala Västerås! I filmen berättar Susanna Hansen, Västerås stad och Johan Lind, Mälarenergi om platsens historia, vägen till ett politiskt beslut, tekniska avvägningar och om vad fisken verkar tycka om den nya möjligheten att vandra upp i Svartån.

Multifunktionell vattenpark

I den här filmen kan du besöka Uppsalas multifunktionella dagvattenpark. Parken anläggs i de sydvästra delarna av Uppsala för att bland annat rena dagvattnet från Gottsunda innan det rinner ut i Hågaån och vidare ut i Mälaren. Åsa Hedin, projektledare på Uppsala kommun, visar runt och berättar om de avvägningar som har gjorts under arbetets gång.

Åtgärder på hästgård

I filmen berättar Carin Barrsäter, projektledare och miljöansvarig på Julmyra Horse Center, om de åtgärder som har gjorts för att minska risken för näringsläckage. Främst har man jobbat med dagvattenhantering och rutiner för att sköta hagar och ta hand om hästgödslet.

Dokumentation

Sammanfattande dokumentation av Water IP Network Meeting (på engelska)

Är du intresserad av någon av ppt-presentationerna från konferensen? Hör av dig till oss: richwaters.vastmanland@lansstyrelsen.se

På vår Facebooksida finns fler bilder från konferensen