Botkyrka tar fram kostråd för fisk efter PFAS-undersökningar i sjöar

Länsstyrelsen i Stockholm har inom ramen för LIFE IP Rich Waters undersökt fisk från olika sjöar i länet. Undersökningarna visar att det finns höga halter PFAS-ämnen i abborre i flera sjöar som är populära bland fritidsfiskare. Nu har Botkyrka kommun, i samråd med Livsmedelsverket, valt att ta fram tillfälliga kostråd för egenfångad fisk från Tullingesjön, Bysjön och Albysjön.

Hittills har fisk från 16 sjöar i Stockholms län analyserats för olika miljögifter, inklusive PFAS-ämnen. Resultatet från undersökningarna visar att PFAS-påverkade områden och vatten finns i hela länet. I Botkyrka har höga halter uppmätts i fisk från Tullingesjön, Bysjön och Albysjön. För Tullingesjön och Bysjön avråder man helt från att äta egenfångad fisk. För Albysjön rekommenderas att inte äta fisk oftare än 2-3 tillfällen per år. Förhöjda halter har även uppmätts i Aspen, Uttran och Getaren. Här är det främst barn, ammande och gravida eller de som planerar att bli gravida som rekommenderas att inte äta egenfångad fisk oftare än ett par tillfällen per år.

– Undersökningar av PFAS-ämnen i fisk från flera sjöar runtom i länet de senaste åren visar att halter av ämnet PFOS ofta ligger över gränsvärdet för sjöar och vattendrag och att halterna av de 4 vanligaste PFAS-ämnena ibland även ligger över de nya gränsvärdena för fisk till försäljning, säger Jonas Hagström på Länsstyrelsen i Stockholm.

Stora utmaningar för dricksvattnet

PFAS i vatten och fisk påverkar livsmedelsproduktionen i hela världen, säger Herman Carr, projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

– Inom LIFE IP Rich Waters har vi valt att satsa extra på PFAS-mätningar i vårt vattendistrikt eftersom de här ämnena innebär stora utmaningar för dricksvattenproduktionen. Mycket är vunnet om man kan hitta påverkanskällor och stoppa de största kända utflödena, säger han.

Under 2023 kommer Länsstyrelsen göra miljögiftsanalyser i fisk i ytterligare 13 sjöar.

Sjöar som undersökts

Följande sjöar ingått i undersökningarna av PFAS i fisk, finansierade inom LIFE IP Rich Waters:

Oxundaåns avrinningsområde:

 • Norrviken

Tyresåns avrinningsområde:

 • Orlången
 • Magelungen
 • Drevviken
 • Tyresöflaten
 • Albysjön
 • Flaten
 • Trehörningen-Sjödalen
 • Kvarnsjön-Lissma
 • Övre Rudan

Tumbaåns avrinningsområde (Botkyrka kommun):

 • Tullingesjön
 • Albysjön
 • Uttran
 • Aspen

I den undersökningen ingick även sjöarna Bysjön och Getaren, finansierade av Botkyrka kommun.

Mer om kostrekommendationerna på Botkyrka kommuns webbplats