Tips och råd om att fram en vattentjänstplan

En hand håller i ett dricksvattenglas som fylls på med vatten från en kran.

Den 1 januari 2024 ska alla kommuner ha en vattentjänstplan. Tiden har varit knapp från det att lagen om allmänna vattentjänster kompletterades med detta krav och intresset var stort när LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholms län bjöd in till webbinarium om hur man kan tänka när man tar fram en vattentjänstplan. I […]

Stort intresse för kommunal vattenplanering och det nya åtgärdsprogrammet

Den 16 februari samlades ett 80-tal deltagare från kommuner och länsstyrelser för ett webbinarium om strategisk kommunal vattenplanering och åtgärdsprogrammet för vatten. Under en förmiddag delade Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm och Enköpings kommun med sig av sina erfarenheter, tankar och tips om vattenarbete. Bakom arrangemanget stod LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholms län. […]

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering i ny version

Personer i ett rum som lyssnar på en kvinna i kort hår och svarta kläder. I bakgrunden syns en presentation med rubriken Dagens insatser

Länsstyrelsen i Stockholms län har under de senaste fem åren byggt upp en rådgivande funktion för kommuner som vill stärka sitt strategiska arbete kring vatten. En metod för sammanhållen vattenplanering har växt fram i nära dialog med kommunerna. År 2018 lanserades den första versionen av Handbok för strategisk kommunal vattenplanering, som bygger på kommunala erfarenheter. […]

Hydromorfologi – ett hårt jobb i urbana miljöer

Två män, en i fjällmiljö och en med en nyfångad gädda.

Hydromorfologi, eller hymo som det förkortas, handlar om den fysiska livsmiljön för djur och växter i strandzonen och i vattnet. Oftast talar vi om förändringar i rinnande vatten, till exempel kraftverksdammar som begränsar möjligheten för fisk att vandra. Men hur arbetar man med hymo-frågor i en urban miljö, och i vatten som inte är påverkade […]