Julmyra Horse Center prisas för miljöarbete

kvinna leder en häst i förgrunden. I bakgrunden syns hagar.

Julmyra Horse Center vinner Lövsta Future Challenge Hållbarhetspris 2020. Julmyra får priset för sitt arbete inom LIFE IP Rich Waters, med åtgärder för att minska näringsläckage från hästgården till omgivande vattendrag och sjöar. Lövsta Future Challenge är en satsning på svensk ridsport, som drivs med stöd av bland annat företagsledaren Antonia Ax:son Johnson. Sedan 2016 […]

Camilla Winqvist utsedd att vara med i regeringens utredning om övergödning

Övergödning är fortsatt ett stort problem för svenska sjöar, kuster och hav. Just nu pågår en statlig utredning för att säkerställa fler effektiva åtgärder mot övergödning och att det lokala engagemanget stärks. Camilla Winqvist, miljöstrateg i Heby kommun och en av de som är med och bidrar i LIFE IP Rich Waters, är utsedd av […]

Ny film visar miljöarbetet på Julmyras hästgård

I en nyinspelad film visar Julmyra Horse Center vad man kan göra för att minska problemet med övergödning från hästgårdar. ​Julmyra Horse Center deltar i LIFE IP Rich Waters tillsammans med Heby kommun. Under 2017 har gården genomfört en rad åtgärder för att minska sin påverkan på den känsliga vattenmiljön kring hästhagarna. I filmen Bättre […]

Bra hagar för hästen och miljön

Är våra hästhagar ett problem för vattenmiljön? Den frågan diskuterades när Sveriges Lantbruksuniversitet arrangerade ett temaseminarium om övergödning från hästgårdar. Camilla Winqvist från Heby kommun och Carin Barrsäter från Julmyra Horse Center fanns på plats för att berätta om hur man tillsammans arbetar med åtgärder inom Rich Waters. Vi har fler hästar än kor i […]