Ny webbsida samlar kunskap och data om PFAS

Nu finns en ny webbsida för dig som vill veta mer om PFAS i allmänhet och om hur problemet ser ut i Stockholms län i synnerhet. I en så kallad storymap – en berättande karta – har Länsstyrelsen i Stockholm samlat mätdata, information och länkar för att ge en överblick över tillgänglig information om PFAS. Arbetet är utfört inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Vad är PFAS? Varför är det farligt? Var kommer PFAS-ämnen ifrån och hur hamnar de i våra vatten? Det är bara några av de frågor som ”PFAS i Stockholm” vill ge svar på.

– PFAS-ämnen är mycket giftiga och skapar stora miljöproblem och kostnader för samhället. Vi måste öka kunskapen om hur utbrett det här är och vilka åtgärder som behöver sättas in! säger Herman Carr, projektledare på länsstyrelsen i Stockholm.

kartbild med röda markeringar där PFAS påträffats
PFAS i Stockholm är en så kallad storymap, som innehåller både kartor, data och annan information.

PFAS är högflourerande ämnen som används i relativt små halter. Problemet är att de är persistenta, det vill säga att de bryts ned mycket långsamt och finns kvar i miljön länge. I och med den ökade kunskapen om PFAS-ämnenas giftighet och utbredning har mer resurser lagts på att ta prover av vatten och sediment.

– Webbsidan innehåller bland annat mätdata som visar utbredningen av PFAS och förslag på åtgärder. Men här finns också en massa information och fakta om de här ämnena, förklarar Herman Carr.

“PFAS i Stockholm” vänder sig till beslutsfattare och tjänstemän i kommuner, verksamhetsutövare, konsulter och andra som är intresserade av att veta mer om PFAS. Herman Carr hoppas att även studenter, skolor och allmänheten ska ha nytta av informationen.

Inom LIFE IP Rich Waters arbetar länsstyrelser tillsammans med Stockholms stad och Mälarens och Hjälmarens vattenvårdsförbund med mätningar av miljögifter i vatten. Arbetet med att fastställa och spåra källor till utsläpp av PFAS ingår i delprojektet. Nu finns planer på att utöka presentationen av PFAS-data till fler områden än Stockholms län.

– Vi kommer att fortsätta att utveckla den här sidan. Just nu diskuterar vi om vi ska fylla på med data om PFAS i utter.


Läs mer

Storymap ”PFAS i Stockholm”

Våra projekt: Samverkan kring miljögiftsmätningar

Nyheter: Åtgärder kan behövas mot giftiga ämnen i Stockholms ytvatten (21 mars 2019)

Lärdomar och resultat: Risk för förhöjda halter av hormoner och PFOS i våra stora sjöar (1 februari 2021)