Utlysning: Klimatanpassning i den byggda miljön

Vinnova söker projekt som ska bidra med lösningar och innovationer inom klimatanpassning för våra städer och samhällen. Utlysningen riktar sig till samarbeten som syftar till att utveckla och validera innovativa lösningar för klimatanpassning i byggd miljö; till exempel metoder, processer, affärsmodeller samt skapa förutsättningar för nationell/internationell spridning, implementering och nyttiggörande av projektets resultat. Utlysningen är […]