Publikationer

Du har valt att sortera på: Övergödning

Kväve- och fosforåtgärder i jordbruket – inom genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten

Författare:
Magnus Bång, Jordbruksverket
Elisabeth Bölenius, Jordbruksverket
Niclas Engene, Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Martin Erlandsson Lampa, Vattenmyndigheten i Norra Östersjön vattendistrikt
Markus Hoffman, LRF
Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket
Jan F Petersson, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
Daniel Smith, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt