Stort engagemang kring åtgärder i Kiladalen

Äldre man står framför en grupp av personer och visar en karta på en storskärm.

Den 18 mars hölls en välbesökt inspirationsdag i Kiladalen i Ålberga. Lantbrukare, Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund, Nyköpings kommun, Länsstyrelsen och Sportfiskarna berättade om det fantastiska arbetet med åtgärder som sker inom Rich Waters delprojekt Lokalt vattenkansli i Kiladalen. Det finns mycket kunskap och engagemang hos lantbrukarna, som ser fram emot att jobba vidare med åtgärder i området. […]

Lokalt vattenkansli har ökat kunskapen om vattenmiljön i Kiladalen

Kor som rör sig framåt i grön hage.

Ett starkt lokalt engagemang från lantbrukare och markägare ska leda till fler och bättre åtgärder mot övergödning. Det är tanken bakom arbetet med ett lokalt vattenkansli för Kiladalen, som Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund driver tillsammans med Länsstyrelsen inom ramen för LIFE IP Rich Waters. En enkätundersökning visar nu att arbetet i Kiladalen är uppskattat och att kunskapen […]

”Filminarium” om arbetet i Kiladalen

Tre personer spelar in en film.

I Kiladalen bubblar det av engagemang och initiativ, bland annat tack vare ett av våra delprojekt. I en serie korta filmer berättar lantbrukare och andra om arbetet med åtgärder.