Välbesökt webinarium om miljökvalitetsnormer för vatten i fysisk planering – här är anteckningarna!

Under våren arrangerade LIFE IP Rich Waters ett webbinarium där de över 170 medverkande fick veta mer om hur myndigheter och kommuner arbetar med miljökvalitetsnormer i fysisk planering. Nu finns anteckningarna på vattenplanering.se!

Läs minnesanteckningarna från webinariet 28 april 2020

Här är ett kort utdrag ur anteckningarna om föredragshållarna och deras presentation. Minnesanteckningarna innehåller flera frågor och svar utifrån de olika talarnas presentationer.

  • Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheterna. Johanna berättar om arbetet med reviderat åtgärdsprogram för vatten inför nästa förvaltningscykel samt uppföljningen av nuvarande kommunala åtgärder som handlar om fysisk planering.
  • Anders Rimne, Boverket, berättar om uppstarten av vägledningsarbetet under året. Han har en uppmaning från Boverket: ”skicka in era önskemål om arbetet med vägledning och deltagande i nätverket bland kommuner.” Anders nämnde också att Boverket tänker sig ett fortsatt arbete med att förskjuta fokus från att hantera “allt i detaljplan” till att istället jobba med MKN i tidigare skede också.
  • Helena Holst och Maria Kjell Andrén, planhandläggare ger exempel från Länsstyrelsen i Stockholm om hur de arbetar med att stötta och vägleda, och ställa krav på kommuner i frågor som berör miljökvalitetsnormer i fysisk planering.
  • Karl-Axel Reimer, gruppchef Miljökontoret och Erik Arnaryd, planarkitekt, Södertälje kommun berättar om hur de arbetar med att följa miljökvalitetsnormer i fysisk planering och om en detaljplan som utmanade arbetsprocessen.
  • Elin Ångman, projektledare för MER – Mälaren en sjö för miljoner, berättar om MER-kommunernas planer på en gemensam skrivelse om utmaningen att följa miljökvalitetsnormer för vatten med stöd av nuvarande lagstiftning.