Rich Waters-arbete viktigt underlag i ny kartläggning av påverkanskällor till PFAS

En orange varningsskylt om vattenskyddsområde.

Norrvatten och Stockholm Vatten och avfall har i dagarna publicerat en ny rapport om PFAS och dricksvatten där bland annat källor till PFAS har kartlagts. Ett av resultaten är att man tydligt ser att de största påverkanskällorna har en negativ effekt på dricksvattenförsörjningen. Som underlag till den nya rapporten finns bland annat det arbete som […]