Start för intervjustudie om vandringsvägar för fisk

Hur ser myndigheter, vattenorganisationer, intresseorganisationer och andra på arbetet för fria vandringsvägar för fisk? Det ska länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Örebro län ta reda på i en stor intervjustudie.

Intervjustudien har tagits fram inom ramen för ett Rich Waters-projekt som handlar om att utveckla metoder för att arbeta med vandringsvägar för fisk. Syftet är att få en så bred bild som möjligt av hur olika parter och intressen anser att arbetet med vandringsvägar ska bedrivas.

Cirka 50 personer – myndigheter, vattenorganisationer, intresseorganisationer och enskilda – ska intervjuas under hösten och vintern. Resultatet redovisas på en workshop den 11 april 2018 och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet för fria vandringsvägar inom projektet.


Kontakt:

Jonas Berglind, länsstyrelsen i Västmanland, jonas.berglind@lansstyrelsen.se