Nu lanserar vi den nya webbplatsen vattenplanering.se

Du har väl inte missat den nya webbplatsen vattenplanering.se som LIFE IP Rich Waters tagit fram? Webbplatsen ger dig som jobbar med frågor om vatten i en kommun ny kunskap, tips och idéer om hur du kan jobba ännu mer strategiskt med just din vattenplanering.

– Vi har samlat material och goda exempel från kommuner, projekt och myndigheter för att ge tips och idéer för ett fortsatt framgångsrikt arbete med vatten. Genom webbplatsen gör vi också Handbok för strategisk kommunal vattenplanering tillgänglig, som hjälp till kommunerna att strukturera och prioritera sitt strategiska vattenarbete, säger Jenny Enberg, projektledare vid Länsstyrelsen Stockholm och temasamordnare för vattenplanering inom LIFE IP Rich Waters.

Besök vattenplanering.se


Kontakt:

Jenny Enberg, Länsstyrelsen i Stockholms län, jenny.enberg@lansstyrelsen.se