Kunskapslyft kring vatten i Södermanland

Ett kunskapslyft kring vatten. Så beskriver Länsstyrelsen i Södermanland syftet med årets Vattenvecka, som arrangerades i början av september. Flera partner inom LIFE IP Rich Waters tog chansen att informera om projektet och pågående aktiviteter i länet.

Möte vid sjön Yngarens strand.

En prioriterad fråga för Rich Waters är att skapa ett större intresse och engagemang för våra vatten. Ett 50-tal personer slöt upp vid sjön Yngarens strand när Katrineholms kommun och Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund var med och arrangerade en träff för allmänheten under Vattenveckan. Den äldsta deltagaren var över 90 år gammal och kom på cykel från Stigtomta.

Förutom information om LIFE IP-projektet fanns en rad intressanta programpunkter.

​- Vi pratade om sjön i allmänhet: om dess fiskar, fauna och roll som vattentäkt. En av de få yrkesfiskare som finns kvar deltog i mötet och visade upp olika fiskarter i sjön. Under en vattendragsvandring utmed stranden hittades bland annat nissöga! berättar Jerry Persson från Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och rådgivningsprojektet Greppa Näringen deltog i programmet och visade fördelarna med strukturkalkning för att minska övergödningen.

Under Vattenveckan fanns även Länsstyrelsen och Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund på plats på stan i Nyköping och i Flen för att informera om Rich Waters och vattensituationen i länet.