Kommuner får hjälp att söka pengar för projekt mot övergödning på hästgårdar

kvinna leder en häst i förgrunden. I bakgrunden syns hagar.
Många kommuner och hästanläggningar är intresserade av stöd i arbetet med att minska näringsläckaget från hagar. Bilden är tagen på Julmyra Horse Center, som gjort en rad åtgärder inom LIFE IP Rich Waters.

I ett nytt projekt får kommuner och andra intresserade hjälp med att söka pengar för åtgärder mot övergödning på hästgårdar. Deltagarna får stöd i att identifiera problem och möjliga åtgärder för att sedan kunna söka medel från länsstyrelsernas LOVA-anslag (lokala vattenvårdsprojekt).

Under hösten har Mälaren – en sjö för miljoner undersökt intresset bland kommuner, ridklubbar och andra relevanta aktörer för att samarbeta kring frågan om övergödning och hästgårdar. Ett 30-tal personer från 20 kommuner har deltagit i två informationsträffar kring projektet och diskuterat möjliga vägar framåt.

– Det är uppenbart att många kommuner är intresserade och engagerade i frågan, och att dessa två möten har satt igång processer internt i kommunerna. Därför kan vi redan nu fundera på att underhålla det här nätverket och skicka in en ny ansökan nästa höst, säger Elin Ångman, projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner.

Bland de intresserade kommunerna har man kommit olika långt i arbetet med hästar och övergödning. Det finns också stora skillnader i erfarenheter av att utveckla projekt och söka finansiering för åtgärder. Tanken är nu att erbjuda stöd med att utveckla aktiviteter som utgår från kommunernas specifika behov, allt i från förstudier och kunskapshöjande aktiviteter till intern förankring och budgetfrågor. 

I den första projektomgången deltar Uppsala, Upplands-Bro och Vallentuna kommun. Här har man redan kommit en god bit på väg i arbetet med att identifiera åtgärder och kan därför ta fram en gemensam LOVA-ansökan redan nu under november. Övriga intresserade får en ny chans nästa år och därmed mer tid att förbereda sin ansökan.

Projektet genomförs inom ramen för LIFE IP Rich Waters med hjälp av Ecoloop.