Fullmatad höst med nya resultat!

Nu har LIFE IP Rich Waters haft sin sista stora träff för alla projektdeltagare. Flera partnerorganisationer avslutar sitt arbete i projektet under sommaren, medan andra fortsätter fram till årsskiftet. Samtliga lärdomar och resultat ska nu dokumenteras, sammanställas och presenteras. Det kommer därför att bli en fullmatad höst med många spännande resultat att se fram emot!

Arbetet inom LIFE IP Rich Waters har pågått sedan 2017 och drivits av projektets 35 partnerorganisationer. Många fler har deltagit på ett eller annat sätt i de olika delprojekten eller i någon av de utbildningar, konferenser, seminarier eller workshops som vi har arrangerat under åren.

Under hösten 2024 och våren 2025 kommer vi att fortsätta sammanställa och sprida resultaten från projektet. De metoder, verktyg, lärdomar, handböcker och goda exempel på åtgärder som har blivit resultatet av projektet ska vara till nytta för alla som arbetar med vattenfrågor – från nationella myndigheter till lokala åtgärdssamordnare. Ett sätt att ta del av resultaten är via olika webbinarier. Redan nu finns datum för intressanta webbinarier om musselodling i Östersjön och mätningar av PFAS i Hjälmaren och Mälaren. Håll utkik på vår webbplats eller via nyhetsbrevet Bättre vatten, där vi löpande publicerar nya evenemang.

Inspelning av avslutningskonferensen

LIFE IP Rich Waters avslutningskonferens hölls 28-29 maj i Västerås. Bland annat deltog Angelo Salsi, tidigare chef för EU:s LIFE-program, Mats Wallin, tidigare vattenvårdsdirektör för Norra Östersjöns vattendistrikt och Staffan Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Västerås och reflekterade över bakgrunden till projektet och vad som har åstadkommits.

Förutom en kavalkad över projektets resultat bjöds det även på ett panelsamtal med tankar och reflektioner om framtiden, under ledning vattenvårdsdirektör Carina Färm.

En inspelning från konferensens första dag finns här.

Panelsamtal om framtiden. Från vänster vattenvårdsdirektör Carina Färm, Juha Salonsaari, Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund, Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, landshövding Johan Sterte, Elin Weyler, Formas och Signild Nerheim, Havs- och vattenmyndigheten.