Workshop om projektutveckling inom LIFE, tema vattenplanering

Kommuner som är intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan till 2022 erbjuds delta i denna workshop på temat vattenplanering.

Workshoppen arrangeras av Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP Rich Waters, med hjälp av konsulter från Feima. Medverkar gör Jenny Enberg, temasamordnare för vattenplanering inom LIFE IP Rich Waters. 

Detta är den andra i en serie kurser om projektutveckling inom LIFE.

Workshoppen är öppen för alla kommuner inom Norra Östersjöns vattendistrikt, men har ett begränsat antal platser. MER-medlemmar ges förtur.

Frågor skickas till linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Datum

okt 12 2021
Expired!

Tid

08:30 - 12:30

Plats

Online