Workshop om projektutveckling inom LIFE, tema miljögifter

Kommuner som är intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan till 2022 erbjuds delta i denna workshop på temat miljögifter.

Workshoppen arrangeras av Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP Rich Waters, med hjälp av konsulter från Feima. Medverkar gör Kristina Johansson, temasamordnare för miljögifter inom LIFE IP Rich Waters. 

Detta är den fjärde och sista workshoppen i en serie kurser om projektutveckling inom LIFE.

Workshoppen är öppen för alla kommuner inom Norra Östersjöns vattendistrikt, men har ett begränsat antal platser. MER-medlemmar ges förtur.

Frågor skickas till linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Datum

okt 26 2021
Expired!

Tid

08:30 - 12:30

Plats

Online