Utlysning: Stöd till projekt för hållbar svensk vattenkraft

Du som vill bidra till utvecklingen av en hållbar svensk vattenkraft är välkommen att söka stöd för projekt med fokus på system- och miljörelaterade frågor kopplat till vattenkraftområdet.

Utlysningens syfte är att bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem. De prioriterade insatserna inom utlysningen och programmet HåVa kan delas in efter tre olika integrerade utmaningsområden.

  • Vattenkraften som en reglerande resurs
  • Vattenkraftens miljöpåverkan
  • Vattenkraften som säker och effektiv energiresurs

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utveckling inom programmets områden och inkluderar exempelvis:

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut med anknytning till de angivna områdena

Informationsmöte 27 januari

Under mötet får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen. Mötet hålls den 27 januari 2021, klockan 13:00-14:00. Information om hur du deltar finns på Energimyndighetens webbplats.

Vill du utveckla framtidens hållbara vattenkraft? (Energimyndigheten)

Datum

mar 04 2021
Expired!

Tid

08:00 - 18:00