Utlysning: LOVA-bidrag

LOVA-bidraget utgör ett viktigt verktyg i länsstyrelsernas arbete med att förbättra och skydda vattenmiljöerna inom länen i samverkan med lokala och regionala aktörer.

Deadline

Deadline är länsberoende – mellan 30 november 2022 och 28 februari 2023:

LOVA-bidraget vid länsstyrelser inom Norra Östersjöns vattendistrikt:

Länsstyrelsen i Dalarnas län (Sista ansökningsdatum 31 januari 2023)

Länsstyrelsen i Stockholms län (Sista ansökningsdatum 30 november 2023)

Länsstyrelsen i Södermanlands län (Sista ansökningsdatum 31 januari 2023)

Länsstyrelsen i Uppsala län (Sista ansökningsdatum 1 december varje år)

Länsstyrelsen i Västmanlands län (Sista ansökningsdatum 31 januari 2023)

Länsstyrelsen i Örebro län (Sista ansökningsdag 28 februari varje år)

Vem kan söka?

Kommuner och ideella sammanslutningar.

Bidragsgivare

Havs- och vattenmyndigheten, söks via Länsstyrelsen.

Läs mer och ansök

Om LOVA-bidraget på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Datum

sep 01 2022
Expired!