Utlysning: LONA-bidrag våtmark

Inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner söka stöd för att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker.

Deadline

1 december 2022

Vem kan söka?

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer kan initiera projekt.

Bidragsgivare

Naturvårdsverket, söks via Länsstyrelsen.

Läs mer och ansök

Om LONA-bidraget på Naturvårdsverkets webbplats

Datum

sep 01 2022 - dec 01 2022
Expired!