Utlysning: Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle 2022

Formas efterlyser projekt som omsätter forskningsresultat, tillsammans med kunskap och erfarenhet hos behovsägare, till hållbara lösningar som kan tillämpas och komma till nytta i samhället. Lösningen kan vara antingen kommersiell eller icke-kommersiell. Projekten ska ligga inom Formas tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Finansiering kan sökas för projekt på 1-2 år (12-24 månader) med ett maximalt belopp på 2 miljoner kronor per 12-månadersperiod, det vill säga totalt max 4 miljoner kronor. Ingen medfinansiering krävs i projekten. Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som vill söka bidrag från Formas omfattas av EU:s regler för statligt stöd där krav och nivå på medfinansiering framgår.

Ansökningstid mellan 12 april och 31 maj 2022.

Mer information om utlysningen finns på Formas webbplats

Datum

apr 12 2022 - maj 31 2022
Expired!