Kurs: Att söka LOVA- och LONA-medel

Mälarens Vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, in till en kurs för kommuner den 9 oktober 2020 om hur man ansöker om medel från LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) och LONA (lokala naturvårdssatsningen) och hur man hanterar ett projekt om man blir beviljad finansiering.

Kursen genomförs digitalt.

Målgruppen är kommuner inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Anmälan sker till christina.flint.celsing@feima.se

Program

08.45 – 09.00
Uppkoppling

09.00 – 09.50
– Introduktion
– Bakgrund
– Användningsområde
– Verkan
– Ansökningsförfarande

10.00 – 10.20
Presentation av genomförda projekt – Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, verksamhetsledare Anneli Carlén berättar om ett LONA och ett LOVA-projekt.

10.20 – 11.00
Andra goda exempel, frågestund, avslut

11.00 – 12.00
Workshop för projektgrupper

Direkt efter kursens avslut erbjuds grupper som förbereder ansökningar en enskild digital workshop. Önskemål om en sådan workshop för en viss grupp/projektidé anmäls till elin.angman@lansstyrelsen.se eller christina.flint.celsing@feima.se

Datum

okt 09 2020
Expired!

Tid

09:00 - 11:00

Plats

Online