Informationsmöte: Hästar och övergödning

Är du intresserad av delta i ett samarbetsprojekt om hästar och övergödning? Då kan du anmäla dig till ett informationsmöte den 1 oktober för att få veta mer.

Mälaren – en sjö för miljoner (MER) vill inom ramen för LIFE IP Rich Waters undersöka intresset för samverkan kring hästgårdar och övergödning. Målet är att skapa ett samarbete med olika lokala projekt, som under 2021 vill genomföra åtgärder som till exempel:

  • Dränering av hagar och skyddszoner
  • Gödselplaner för hästgårdar
  • Intensifierad mockning
  • Provtagning, mätning och uppföljning av åtgärder
  • Kommunikation, rådgivning och info-material till hästgårdar
  • Förstudie gödselhantering och affärsmodeller för avsättning.

Anmälan och frågor: marie.albinsson@ecoloop.se 070-285 63 36, eller elin.angman@lansstyrelsen.se

Datum

okt 01 2020
Expired!

Tid

13:00 - 15:00