Hästar och övergödning – utveckling av gemensam projektansökan

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner arrangerar under 2021, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, tre kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Kurserna är till för dig som är intresserad av projektutveckling inom LOVA/LONA och för dig som är intresserad av att ta fram en ansökan till ett LIFE-projekt år 2022.

Kommuner som är intresserade att utveckla en projektansökan om hästar och övergödning (primärt till LOVA) kommer att erbjudas stöd under hösten. Syftet är att skriva en ansökan om att delta i ett samarbetsprojekt om finansiering av åtgärder för att minska övergödningen från hästgårdar.

Under detta tillfälle kommer konsulter från Ecoloop bjuda in till en föreläsning där deltagarna bland annat kommer att få ta del av förberedda exempel på åtgärder och förslag på projektinriktningar. Deltagande kommuner uppmuntras även att presentera egna förslag.

Frågor och anmälan: linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Datum

sep 15 2021
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Plats

Online