Digitalt samtal: Kommunicera om vatten – inte så torrt som du tror!

Kommunikation om vattenfrågor upplevs ofta som svårt, för att inte säga omöjligt, och många andra samhällsfrågor konkurrerar om uppmärksamheten. Det här digitala samtalet handlar om hur du som arbetar med vattenfrågor på en kommun kan nå ut med dina budskap. Vad finns det för nyhetsvärde i vattenfrågor? Vilka frågor får genomslag i massmedia? Hur skapar vi intresse och engagemang för åtgärder? Och framför allt: När är det dags att koppla in kommunikatören och vad behöver han eller hon för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt?

Susanna Hansen, vattensamordnare, och Ulf Palm, kommunikatör, berättar bland annat om hur de har arbetat med en tidig och öppen kommunikation kring vattensatsningar i Västerås. Samtalet leds av Rosita Ericsson, kommunikationsansvarig för LIFE IP Rich Waters.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig främst till dig som arbetar med vattenfrågor eller kommunikation på kommun, länsstyrelse, vattenorganisation eller liknande. Alla intresserade är välkomna!

Anmälan

Länk till mötet

Datum

apr 28 2022
Expired!

Tid

12:00 - 13:00

Plats

Skype
Skype