Internbelastning – TEST

Övergödning av sjöar och kustvikar förstärks när fosfor och andra näringsämnen, som finns lagrade i bottensedimenten, läcker ut i vattnet. Denna så kallade internbelastning är en naturlig del av vattnets fosfordynamik. Men i många fall är en förhöjd internbelastning en bidragande orsak till övergödningen av sjöar och kustområden. På den här sidan kan du hitta mer information om internbelastning, hur internbelastning kan bedömas och vilka åtgärder som kan vara lämpliga.

Ett vattendrag i höstmiljö.

Vad är internbelastning?

Övergödning av sjöar och i Östersjöns kustvatten styrs i stor utsträckning av tillgången på fosfor. Fosfordynamiken i en sjö eller ett kustområde utgörs av ett

Pråm i mitten av sjö med skog i bakgrunden

Åtgärder mot internbelastning

Att minska den interna belastningen av fosfor kan vara nödvändigt för att förbättra vattenkvaliteten och få ett klarare vatten. Åtgärder mot internbelastningen i en sjö

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.