Hur vet jag om sjön lider av internbelastning?

Kvinna i båt som håller i ett mätinstrument.

De flesta åtgärder för att minska internbelastningen är kostsamma och kräver omfattande förberedelser i form av undersökningar och effektbedömningar. Med tanke på det stora antalet övergödda sjöar och kustvatten där internbelastning skulle kunna utgöra ett problem behövs en metodik för att på ett effektivt sätt avgöra när åtgärder behöver sättas in.

I XXX (”Vitboken”) presenteras en metod för att underlätta bedömningen av om ett vatten är internbelastat och hur man kan prioritera vattenförekomster för mer detaljerade utredningar och eventuella åtgärder.

Riskbedömning (steg 1)

Steg 1 kan tillämpas generellt för alla sjöar och kräver inte så mycket data. I detta steg görs en bedömning av vilka sjöar som ligger i riskzonen för förhöjd internbelastning och som utifrån detta bör prioriteras för vidare undersökningar.

Miljöövervakning och kvantifiering (steg 2)

De sjöar som i steg 1 har bedömts ligga i riskzonen för förhöjd internbelastning bör prioriteras för vidare undersökningar. I steg två genomförs ytterligare datainsamling (miljöövervakning).

Länk till rapporten

Länk till bilaga

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.