Åtgärder mot internbelastning

Pråm i mitten av sjö med skog i bakgrunden

Att minska den interna belastningen av fosfor kan vara nödvändigt för att förbättra vattenkvaliteten och få ett klarare vatten. Åtgärder mot internbelastningen i en sjö kan dessutom minska belastningen i sjöar, vattendrag och kust nedströms.

Här beskriver vi möjliga åtgärder mot internbelastning av fosfor. Mer detaljerad information om varje åtgärd finns i rapporten xxxxx. Inom LIFE IP Rich Waters har vi bland annat genomfört projekt med lågflödesmuddring och aluminiumbehandling som åtgärder mot internbelastning.

Permanent fastläggning

Permanent fastläggning innebär att fosfor binds i sedimenten för att sedan begravas permanent. Detta kräver tillsats av fosforbindande ämnen som är effektiva både under de förhållanden som råder i vattenmassan, såväl som i sedimenten. Det innebär till exempel att de måste kunna binda fosfor oavsett om syre är tillgängligt eller inte.

Åtgärder som innebär permanent fastläggning är:

  • Aluminiumfällning
  • Fosforbindande ämnen i bentonitlera

Bortförsel av fosfor

Med bortförsel menas att fosfor avlägsnas direkt från vattenförekomsten. Det kan antingen ske genom att fosforrikt vatten tappas av sjön eller muddring av fosforrikt sediment.

Åtgärder som innebär bortförsel av fosfor är:

  • Hyolimnionavtappning
  • Muddring

Biomanipulation (reduktionsfiske)

Med biomanipulation menas att man medvetet försöker förändra ekosystemets struktur genom att selektivt minska eller öka antalet individer inom vissa artgrupper. Biomanipulation som direkt åtgärd mot internbelastning är vanligtvis lika med reduktionsfiske.

Syretillförsel och omblandning

Som namnet antyder så syftar syretillförsel och omblandning till att på olika sätt öka syresättningen i de delar av vattenmassan som riskerar att drabbas av syrebrist. En av de önskade effekterna med dessa metoder är att fosforläckaget från sedimenten begränsas eftersom fosfor kan bindas av järn under syresatta förhållanden.

Åtgärder som innebär syretillförsel och omblandning är:

  • Omblandning i sjöar
  • Syrgassättning och luftning av hypolimnion

Läs mer om åtgärder mot internbelastning

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.